Doorvoeringen

Doorvoeringen zijn een bedreiging voor de brandwerendheid van ieder gebouw en moeten worden beveiligd tegen brand. Gebeurt dit niet op de juiste manier, dan neemt de brandveiligheid behoorlijk af en worden alle overige investeringen in brandpreventie feitelijk ontkracht!

Doorvoeringen zijn een onderdeel van de brandwerende scheiding. Wet- en regelgeving omtrent brandwerendheid worden beschreven in verschillende normen als de NEN-normen, het bouwbesluit en het gebruiksbesluit. De brandveilige doorvoeringen die Schero Brandbeheersing voor u construeert voldoen aan de gehanteerde richtlijnen. Schero Brandbeheersing werkt doordacht vanuit het oogpunt van uw brandveiligheid.

In een gebouw komen diverse installaties voor waarmee water, lucht of elektriciteit via buizen, kanalen of kabels worden getransporteerd. Daar waar deze buizen, kanalen of kabels door een wand of vloer worden gevoerd, spreken we van doorvoeringen. Vanuit de regelgeving worden er eisen gesteld aan de brand- en rookwerendheid van wanden en vloeren. Als de wand of vloer waardoor de buizen, kanalen of kabels gaan, brandwerend moet worden uitgevoerd, geldt dat ook de doorvoeringen brandwerend moeten worden uitgevoerd.

Onze opdrachtgevers zijn afkomstig uit zowel het particuliere- als het zakelijke segment.

Wij hebben ruime ervaring met brandwerende draagconstructies, brandwerende compartimentering en brandwerende systemen en glas. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor uw advies op maat aangaande al uw brandbeheersing.

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een vrijblijvende afspraak of offerte?
Bel of mail onze ‘brandmeester preventie’, de heer R.B. de Roode.